Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

VKPM viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės

Dėl viešųjų pirkimų komisijų sudarymo, pirkimų iniciatorių, kitų atsakingų asmenų viešiesiems pirkimams organizuoti skyrimo

VKPM 2023 m. viešujų pirkimų planas

VKPM 2022 m. viešųjų pirkimų planas

VKPM 2021 m. viešųjų pirkimų planas

Suvestinės apie pirkimus:

2020 m.

Vykdomi pirkimai 2020-01 / 2020-12

2021 m.

Vykdomi pirkimai 2021-01 / 2021-12

2022 m.

Vykdomi pirkimai 2022-01 / 2022-12

2023 m.

Vykdomi pirkimai 2023-01 / 2023-12

Viešųjų pirkimų ataskaitos

Atn-3 2021m.

Atn-3 2022 m.

Skelbimai  apie vykdomus pirkimus ir projektus:

Mokykla 2023 m. gegužės mėn. pateikė paraišką  CPO pastato ,esančio Titnago g. 1, šilumos punkto rekonstravimui.

Iš CPO gautas atsakymas, kad konkursas CPO 256424 neįvyko, nes nepateiktas  nei vienas pasiūlymas.

Mokykla vykdo projekto ,, Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos profesinio mokymo infrastruktūros plėtra “

viešuosius pirkimus.

Mokykla partnerio teisėmis dalyvauja projekte. „Karjeros specialistų tinklo vystymas“  Nr.10-008-P-0001.

Nepirkimo  per VšĮ CPO LT pagrindimas: Metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito paslaugų pirkimui už 2021 m.

Nepavykus paslaugos pirkimui per VšĮ CPO LT (pirkimas CPO198138), kadangi  konkursas neįvyko, nes nebuvo pateikta pasiūlymų, atitikusių Pirkėjo biudžetą. Tada pirkimas pagal ŠMSM reikalavimus, laikantis viešumo, buvo įvykdytas CVP IS priemonėmis.

Nepirkimo  per VšĮ CPO LT pagrindimas : Pirkimas „Šilumos regeneravimo sistemos“ , kurio vertė 135 465,00 iš ES

finansuojamo projekto „ Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra Nr.09.1.2-CPVA-K-722-01-0030 „ vykdomas CVP IS priemonėmis, kadangi VšĮ CPO LT kataloge reikiamo modulio nėra.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito paslaugų pirkimas už 2022 m. įvykdytas per CPO LT.