Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

VKPM viešųjų pirkimų taisyklės

VKPM 2020 m. viešųjų pirkimų planas

VKPM 2021 m. viešųjų pirkimų planas

VKPM 2022 m. viešųjų pirkimų planas

Suvestinės apie pirkimus:

2020 m.

Vykdomi pirkimai 2020-01 / 2020-12

2021 m.

Vykdomi pirkimai 2021-01 / 2021-12

2022 m.

Vykdomi pirkimai 2022-01 / 2022-12

Viešųjų pirkimų ataskaitos

Atn-3 2021m.

SKELBIMAI APIE VYKDOMUS PIRKIMUS:

Mokykla vykdo projekto ,, Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos profesinio mokymo infrastruktūros plėtra “

viešuosius pirkimus.

 

PAGRINDIMAS: Metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito paslaugų pirkimui.

Nepavykus paslaugos pirkimui per CPO (pirkimas CPO198138), kadangi  konkursas neįvyko ,nes nebuvo pateikta

pasiūlymų, atitikusių Pirkėjo biudžetą.

Tada pirkimas, racionaliai  naudojant tam skirtas lėšas, buvo vykdytas neskelbiamos apklausos būdu.