Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

VKPM 2017 viešųjų pirkimų planas

VKPM 2018 viešųjų pirkimų planas

VKPM 2019 viešųjų pirkimų planas

VKPM 2020 viešųjų pirkimų planas

 

Suvestinės apie pirkimus:

2017 m.

Vykdomi pirkimai 2017-01 / 2017-12

2018 m.

Vykdomi pirkimai 2018-01 / 201812

2019 m.

Vykdomi pirkimai 2019-01 / 2019-12

2020 m.

Vykdomi pirkimai 2020-01 / 2020-12

Viešųjų pirkimų ataskaitos

SKELBIMAI APIE VYKDOMUS PIRKIMUS:

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla skelbia

viėšąjį pirkimą ilgalaikio, trumpalaikio turto įvertinimui.

Turtą sudaro įrengimai, įranga, įrankiai, baldai ir kitas

mokyklinis-ūkinis inventorius, kurio bendras skaičius 7896 vnt.

Pasiūlymas vertinimo paslaugai teikti iki 2018-10-15.

Vertinimą atlikti ir ataskaitą parengti iki 2018-10-31.