Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

SUVIRINTOJO MOKYMO PROGRAMA
/ angliškai – WELDER TRAINING PROGRAM /

Valstybinis kodas 320052106
Minimalus išsilavinimas Pagrindinis
Mokymosi trukmė ir forma 2 m., dieninė
Suteikiama profesinė kvalifikacija Suvirintojas elektra ir dujomis
Profesijos apibūdinimas
  MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA
Bus mokomasi specialybės (elektrinio ir dujinio suvirinimo technologijų, elektrinio ir dujinio suvirinimo įrengimų, žaliavų savybių ir panaudojimo, elektrotechnikos, braižybos ir brėžinių skaitymo, ruošinių paruošimo, suvirinimo režimų skaičiavimo, įrangos paruošimo, surinkimo ir suvirinimo įvairiose padėtyse, suvirinti pusautomačiais, automatais, pjauti elektrinio ir dujinio pjovimo įranga įvairaus profilio plieną ir spalvotus metalus, suvirinti spalvotus metalus ir lydinius, suvirinimo siūlių kokybės tikrinimo ir defektų ištaisymo, gamtos ir darbų saugos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) ir bendrųjų (pilietinio ir dorinio ugdymo, valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, menų ir meninės raiškos, estetikos, kūno kultūros, civilinės saugos) dalykų bei praktinių gebėjimų.Mokomoji praktika atliekama mokyklos praktinio mokymo dirbtuvėse, o baigiamoji (15 savaičių) praktika — įmonėse, kuriose atliekami suvirinimo ir metalo pjovimo darbai.
Kvalifikacijos aprašas
  DARBO APRAŠYMAS
Suvirintojas elektra ir dujomis virina plastmasines ir metalines detales dujomis bei elektros virinimo aparatais. Jis nustato darbų vykdymo reikalavimus pagal brėžinius ir kitus specifinius požymius. Po to apžiūri ir paruošia dalis, kurias reikia suvirinti, numato darbo būdus, paruošia suvirinimo postus dujiniam ar rankiniam elektriniam suvirinimui ir pjovimui arba pusautomatiniam suvirinimui. Suvirintojas dirba su dujinio ir elektrinio pjovimo įranga, reguliuoja pjovimo ir virinimo režimus, atsižvelgiant į virinimo ar pjovimo būdą, padėtį erdvėje, metalo cheminę sudėtį. Suvirindami plastmasines detales, suvirintojas naudoja specialius pistoletus, lituoklius, plastmasės strypelius. Taip pat suvirintojai nuvalo ir šlifuoja suvirintas dalis, apžiūri ir pašalina defektus. Šios profesijos specialistas dirba patalpose ir lauke. Patalpose dirbant reikia pasirūpinti geru vėdinimu. Virinant būtina dėvėti specialius rūbus, akių ir veido apsaugos priemones.PROFESINIAI GEBĖJIMAI
Suvirintojas elektra ir dujomis turi nusimanyti apie metalus, jų lydinius, suvirinimui naudojamas medžiagas, elektrinio ir dujinio suvirinimo įrankius, darbų atlikimo technologiją ir kokybės reikalavimus, brėžinius. Labai svarbu tokios asmenybės savybės kaip pomėgis technikai, kolektyviškumas, kruopštumas, loginis mastymas ir pan. Taip pat gera fizinė ir psichinė sveikatos būklė (puikus regėjimas, gera akių ir rankų judesių koordinacija, ištvermė, dėmesio palaikymas ir pan.). Suvirintojo darbą sunku sėkmingai dirbti žmogui, turinčiam regos, judėjimo bei kitų sveikatos sutrikimų, nesugebančiam tiksliai atlikti pasikartojančias užduotis.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS
Suvirintojo profesijos specialistų elektra ir dujomis paklausa didelė. Darbo perspektyvos geros. Giminingos specialybės: staklininkas-šaltkalvis, elektromontuotojas-suvirintojas elektra, šaltkalvis-suvirintojas-surinkėjas, pramonės mechanikas.