Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

SANTECHNIKO MOKYMO PROGRAMA
/ angliškai – PLUMBER TRAINING PROGRAM /

Valstybinis kodas 211058208
Minimalus išsilavinimas Nebaigtas pagrindinis
Mokymosi trukmė ir forma 3 m., dieninė
Suteikiama profesinė kvalifikacija Santechnikas
Profesijos apibūdinimas
  Pagal šią programą mokomi mokiniai sėkmingai baigusieji 9 klases.
MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA
Mokomasi bendrųjų (pilietinio ir dorinio ugdymo, valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, menų ir meninės raiškos, estetikos, kūno kultūros, civilinės saugos) ir specialybės (pastatų konstrukcijos ir inžinerinių sistemų, vandentiekio, kanalizacijos, dujotiekio, šildymo sistemų įrengimo ir remonto bei suvirinimo technologijų, žaliavų, braižybos ir brėžinių skaitymo, šaltkalviškų operacijų, montuoti sistemų tinklus ir armatūrą, mechaniniu ir terminiu būdais paruošti vamzdžius, sujungti plastmasinius ir varinius vamzdžius, sujungti vamzdžius srieginiu sujungimu ir hermetinti, montuoti, ardyti ir remontuoti vandentiekio, kanalizacijos, dujotiekio, grindų ir oro šildymo sistemas ir prietaisus, suvirinti elektra ir dujomis, suvirinti plastmases, išbandyti sistemas hidrauliniu ir kitais būdais, darbų kokybės kontrolės, bendrosios elektrotechnikos pagrindų, informacinių technologijų, gamtos ir darbų saugos, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų ir praktinių gebėjimų.Mokantis pagal santechniko 1-osios pakopos 3 metų trukmės mokymo programą įgyjama profesinė kvalifikacija ir pagrindinis išsilavinimas.Mokomoji praktika atliekama mokyklos praktinio mokymo dirbtuvėse, o baigiamoji (15 savaičių) praktika — statybos ir remonto įmonėse, santechnikos darbus atliekančiose firmose, namų bendrijose.
Kvalifikacijos aprašas
  DARBO APRAŠYMAS
Santechnikas-suvirintojas montuoja santechnikos prietaisų, vandentiekio ir kanalizacijos, patalpų vidaus dujotiekio, centralinio šildymo sistemas, surenka, remontuoja ir prižiūri vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynus, šildymo sistemos vamzdžius, boilerines ir sanitarines sistemas, montuoja vandens valymo, vandens, dujų bei šildymo apskaitos prietaisus. Pradėdamas darbą santechnikas-suvirintojas nagrinėja brėžinius, numato vietas vamzdynui išvedžioti. Montuodamas vamzdynus bei mazgus, sujungimus suvirina dujų suvirinimo aparatu. Pabaigęs suvirinimą išbando visą sistemą – patikrina, ar niekur nebėga vanduo, ar sandari kanalizacija, ar sandarūs ventiliai, nėra dujų nuotėkio ir kt. Santechniko-suvirintojo darbas gali būti pavojingas žmogaus sveikatai, todėl privalu naudotis specialia apranga, turėti akių apsaugos priemones. Dirbama patalpose ir lauke (magistraliniai darbai).PROFESINIAI GEBĖJIMAI
Sėkmingam santechniko-suvirintojo darbui reikalinga nusimanyti apie metalus, nemetalinių medžiagų panaudojimą santechnikoje, suvirinimo technologiją, vandentiekio, kanalizacijos, šildymo, ventiliacijos, dujotiekio sistemų įrengimą, mokėti skaityti brėžinius. Labai svarbu tokios asmenybės savybės kaip tvarkingumas, kruopštumas, loginis mastymas ir pan. Taip pat gera fizinė ir psichinė sveikatos būklė (puikus regėjimas, gera akių, rankų ir pirštų judesių koordinacija, ištvermė ir pan.). Santechniko-suvirintojo darbą sunku sėkmingai dirbti žmonėms, turintiems regos, judėjimo bei kitų sveikatos sutrikimų.PROFESINĖS PERSPEKTYVOS
Santechniko-suvirintojo poreikis nuolat auga, nes didėja individualių statybų skaičius tiek mieste, tiek ir kaimo vietovėse. Perspektyvos ypatingai plačios. Giminingos specialybės: suvirintojas elektra ir dujomis, ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojas ir montuotojas.