Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

KOMUNALINIO ŪKIO PASLAUGŲ DARBUOTOJO MOKYMO PROGRAMA
/ angliškai – PUBLIC UTILITIES SECTOR WORKER TRAINING PROGRAM /

Valstybinis kodas 211081405
Minimalus išsilavinimas Nebaigtas pagrindinis
Mokymosi trukmė ir forma 3 m., dieninė
Suteikiama profesinė kvalifikacija Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojas
Profesijos apibūdinimas
  Pagal šią programą mokomi mokiniai sėkmingai baigusieji 9 klases.
MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA
Mokomasi bendrųjų (pilietinio ir dorinio ugdymo, valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, menų ir meninės raiškos, estetikos, kūno kultūros, civilinės saugos) ir specialybės (pastatų ir inžinerinių tinklų sandaros, žaliavų savybių ir panaudojimo, elektrotechnikos, braižybos, brėžinių ir schemų skaitymo, mūrijimo, tinkavimo, dažymo, apdailos plytelių klojimo, pastatų elektros instaliacijos remonto, ventiliacijos sistemų, dujotiekio, santechnikos armatūros montavimo ir remonto technologijos, staliaus darbo, medinių gaminių remonto, suvirinimo technologijos, bendrosios ir specialiosios šaltkalvystės, dirbti įrengimais ir mechanizacijos priemonėmis, statybos normų ir taisyklių reikalavimų, gamtos ir darbų saugos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų ir praktinių gebėjimų.  Mokantis pagal komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo 1-osios pakopos 3 metų trukmės mokymo programą įgyjama profesinė kvalifikacija ir pagrindinis išsilavinimas.Mokomoji praktika atliekama mokyklos praktinio mokymo dirbtuvėse, o baigiamoji (15 savaičių) praktika — gamybos, namų ir butų ūkį prižiūrinčiose ar komunalines paslaugas teikiančiose įmonėse.
Kvalifikacijos aprašas
  DARBO APRAŠYMAS
Komunalinio ūkio meistras atlieka bendrosios šaltkalvystės darbus. Remontuoja ir prižiūri sanitarines, šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, ir ventiliacijos sistemas. Jungia nesudėtingas detales mechaniniu būdu. Montuoja ir prižiūri vandens, šilumos apskaitos prietaisus, nesudėtingą elektros instaliaciją. Stiklina, sandarina, dažo, tinkuoja ir kloja plyteles. Skaito nesudėtingus brėžinius ir schemas.PROFESINIAI GEBĖJIMAI
Sėkmingą komunalinio meistro darbą lemia žinios ir mokėjimai statybos, stalystės, šaltkalvystės ir elektrotechnikos srityse. Labai svarbios tokios asmenybės savybės kaip kruopštumas, sąžiningumas, pareigingumas, paslaugumas. Taip pat gera sveikatos būklė: ištvermė, dėmesio koncentracija, vikrumas. Komunalinio ūkio meistro darbą sunku dirbti žmonėms, turintiems regos, klausos bei judėjimo sutrikimų.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS
Komunalinio ūkio meistro profesijos darbuotojų poreikiai auga plečiantis aptarnavimo sferai. Ji gimininga tokiom profesijom kaip apdailininkas, elektromontuotojas, santechnikas, šaltkalvis. Plečiantis vandens ir šilumos ūkiui iniciatyvus komunalinio ūkio meistras gali įsteigti privačią organizaciją ar dirbti valstybinėse ir individualiose įmonėse.