Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

ELEKTROMONTUOTOJO MOKYMO PROGRAMA
/ angliškai – ELECTRCIAN PROGRAM /

Valstybinis kodas M44071304
Minimalus išsilavinimas Vidurinis
Mokymosi trukmė ir forma 1 m., dieninė
Suteikiama profesinė kvalifikacija Elektrikas
Profesijos apibūdinimas
    MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA
Mokomasi bendrųjų (pilietinio ir dorinio ugdymo, valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, estetikos, kūno kultūros, civilinės saugos) ir specialiųjų ( bendrosios šaltkalvystės, elektromontavimo darbų technologijos, elektrotechnikos, elektros žaliavų, brėžinių skaitymo, darbuotojų saugos ir sveikatos, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų,informacinių technologijų,) dalykų bei praktinių įgūdžių (lyginimo, pjovimo, dildymo, lenkimo, gręžimo ir k.t), paprastų elektros montavimo darbų, elektros apskaitos prietaisų montavimo, laidų, kabelių sujungimo, elektros variklių pajungimo, patalpų apšvietimo instaliacijos montavimo, kištukų ir lizdų montavimas, apšvietimo lempų montavimas, elektros paskirstymo skydelių montavimas), o taip pat ir bendrojo lavinimo dalykų pagal pagrindinio ugdymo programą.Mokomoji praktika atliekama mokyklos praktinio mokymo dirbtuvėse, o baigiamoji (8 savaičių) praktika — įmonėse, kuriose atliekami suvirinimo ir metalo pjovimo darbai.
Kvalifikacijos aprašas
  DARBO APRAŠYMAS
Pagrindinius elektrotechnikos dėsnius, pagrindines elektros montavimo medžiagas, jų paskirtį, laidų ir kabelių markes, elektrinę įrangą (patronus, jungiklius, rozetes, įrankius ir prietaisus, naudojamus elektromontavimo darbams, elektros laidų ir kabelių klasifikaciją, elektros instaliacijos montavimo technologiją, laidų ir kabelių galų užtaisymo būdus, jungimą, elektros variklių klasifikaciją, jungimo technikos taisykles atliekant montavimo darbus, paprastas elektros schemas, elektros įrengimų izoliacijos varžų matavimo metodiką, pirmąją pagalbą nukentėjus nuo elektros srovės.PROFESINIAI GEBĖJIMAI
Pagal atžymas specialiais įrankiais paruošti lizdus, griovelius, angas instaliacijai kloti, įstatyti reikiamas tvirtinimo detales, paruošti ir įrengti visų tipų šviestuvus, montuoti ir įrengti jungiklius, rozetes ir sujungimo dėžutes, sujungti visų tipų elektros laidus ir kabelius, sumontuoti laikinus elektros tinklus, įleisti laidus į plastmasinius, metalinius vamzdžius, kanalus, lovius ir kt., skaityti brėžinius, eskizus, schemas, naudotis visais elektromontavimo įrankiais ir įranga, montuoti elektros variklius, atlikti su elektromontavimu susijusius suvirinimo elektra darbus.PROFESINĖS PERSPEKTYVOS
Asmuo, įgijęs profesinėje mokykloje elektromontuotojo specialybę gali dirbti statybos ir remonto įmonėse, elektros montavimo darbų firmose ir kitose įmonėse, turinčiose elektros ūkį, gali vadovauti grupės darbui.