Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

2021-2022 mokslo metais mokykla rengia šių profesijų specialistus:

 

Pirminis profesinis mokymas mokiniams įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

 

  

Tęstinis profesinis mokymas mokiniams įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti ne pirmą kvalifikaciją: