Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

2019-2020 mokslo metais mokykla rengia šių profesijų specialistus:

 

Neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo (mokymosi trukmė 3 metai)

  Moksleiviams, suteikiant profesinį išsilavinimą ir vykdant tęstinį pagrindinį ugdymą.

                                 Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą (mokymosi trukmė 2 metai)

Moksleiviams, baigusiems 10 klasių, suteikiant profesinį išsilavinimą, nesuteikiant vidurinio išsilavinimo.

                                Įgijusiems vidurinį išsilavinimą (mokymosi trukmė 1 ir 2 metai)

  • Santechnikus2 metai ( MODULINĖ PROGRAMA )

  • Suvirintojus- 2 metai ( MODULINĖ PROGRAMA )

  • Elektrikus- 1 metai ( MODULINĖ PROGRAMA )

Moksleiviams, baigusiems 12 klasių, suteikiant profesinį išsilavinimą.                   

                         Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą arba išklausiusiems vidurinio ugdymo   programą (Tęstinės programos ), (mokymosi trukmė 1 ir 2 metai)

 

  •  Santechnikus– 2 metai ( TĘSTINĖ MODULINĖ PROGRAMA )

  •  Suvirintojus- 2 metai (TĘSTINĖ MODULINĖ PROGRAMA )

  •  Elektrikus- 1 metai (TĘSTINĖ MODULINĖ PROGRAMA )

  Profesinio mokymo programos 2019-2020 m.m