Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

2018-2019 mokslo metais mokykla rengia šių profesijų specialistus:

 

Neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo (mokymosi trukmė 3 metai)

  Moksleiviams, suteikiant profesinį išsilavinimą ir vykdant tęstinį pagrindinį ugdymą.

                                 Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą (mokymosi trukmė 2 metai)

Moksleiviams, baigusiems 10 klasių, suteikiant profesinį išsilavinimą, nesuteikiant vidurinio išsilavinimo.

                                Įgijusiems vidurinį išsilavinimą (mokymosi trukmė 1 ir 2 metai)

  Moksleiviams, baigusiems 12 klasių, suteikiant profesinį išsilavinimą.