Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

Programos

Profesinio mokymo programos

2019-2020 m.m.  MOKYKLOJE VYKDOMOS PIRMINIO IR TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

Eil.

Nr.

              Neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo

(baigę 9 klases)

Valstybinis

kodas

Mokymosi

trukmė

1. Santechniko programa 211073205 3 metai
Įgijusiems vidurinį išsilavinimą arba išklausiusiems

vidurinio ugdymo   programą

 

 

 

 

2. Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo  modulinė programa M44101102 2 metai
3. Santechniko modulinė programa M44073201 2 metai
4. Suvirintojo modulinė programa M44071501 2 metai
5. Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo modulinė programa M44071303 2 metai
6. Elektriko modulinė programa M44071304 1 metai
Įgijusiems vidurinį išsilavinimą arba išklausiusiems

vidurinio ugdymo   programą (Tęstinės programos)

7. Santechniko tęstinė modulinė programa T43073206 2 metai
8. Elektriko tęstinė modulinė programa T43071304 1 metai
9. Suvirintojo tęstinė modulinė programa T43071502 2 metai
10. Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo tęstinė  modulinė programa T43071303 2 metai
11. Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo  tęstinė modulinė programa T43101101 2 metai