Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

Programos

Profesinio mokymo programos

2018-2019 M.M.  MOKYKLOJE VYKDOMOS PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

 

 

Eil.

Nr.

Neįgijusiems pagrindinio  išsilavinimo Valstybinis

kodas

Mokymosi

trukmė

1. Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo (stalius, elektrikas, santechnikas) 211101101 3 metai
2. Santechniko 211073205 3 metai
3. Suvirintojo 211070502 3 metai
Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą
4. Santechniko 320073207 2 metai
5. Suvirintojo 320071503 2 metai
6. Elektromontuotojo 320071301 2 metai
Įgijusiems vidurinį išsilavinimą arba išklausiusiems  vidurinio ugdymo   programą  

 

 

 

7. Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo (stalius, elektrikas, santechnikas) M44101102 2 metai
8. Santechniko M44073201 2 metai
9. Suvirintojo M44071501 2 metai
10. Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo M44071303 2 metai
11.

 

Elektriko M44071304 1 metai