Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

    MIELI MOKINIAI

 

 

Švietimo politikos pagrindinė kryptis profesiniame mokyme – profesinį mokymą labiau pritaikyti prie darbo rinkos ir darbdavių poreikių, stiprinti sąsajas tarp skirtingų mokymosi pakopų, diegti lanksčias, mokymosi rezultatų vertinimu bei pripažinimu grindžiamas sistemas, skatinti tarpvalstybinį judumą.

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla atsiliepdama į šias kryptis yra iškėlusi tikslą rengti kvalifikuotus specialistus darbo rinkai bei siekia organizuoti praktinį mokymą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, plėtoti bendradarbiavimą su vietinėmis ir tarptautinėmis įmonėmis bei įstaigomis, ugdyti besimokantiems profesijos moksleiviams verslumą ir iniciatyvumą.

2021-2022 m. m. įvairias profesijas studijuojantys moksleiviai turės galimybę kelti savo kvalifikaciją, įgyti realios darbinės patirties  atlikdami tarptautines praktikas verslo įmonėse ES šalyse.

Įgyti profesiją – akivaizdžiai geras sprendimas, todėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė naujienlaiškį, pristatantį stojimo į profesines mokyklas galimybes būsimiems 11-okams ir kitiems potencialiems  mokiniams.

Įgyti profesiją – akivaizdžiai geras sprendimas

 

 

2021-2022 mokslo metais vyks priėmimas mokytis pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas:

 

 

BENDRA INFORMACIJA

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla kviečia mokytis į pagal naujausias technologijas atnaujintą praktinio mokymo bazę:

 1. Pirminis profesinis mokymas mokiniams įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

  • Elektriko modulinė profesinio mokymo programa, mokymosi trukmė 1 metai.

  • Santechniko modulinė profesinio mokymo programa, mokymosi trukmė 2 metai.

  • Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa, mokymosi trukmė 2 metai.

  • Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo modulinė profesinio mokymo programa, mokymo trukmė 1 metai.

 2. Tęstinis profesinis mokymas mokiniams įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti ne pirmą kvalifikaciją:

  • Elektriko modulinė profesinio mokymo programa, mokymosi trukmė 1 metai.

  • Santechniko modulinė profesinio mokymo programa, mokymosi trukmė 2 metai.

  • Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa, mokymosi trukmė 2 metai.            

Apie programas:

Priėmimo terminai

Priėmimo tvarkos aprašas

Rugpjūčio 19-25 dienomis vyksta papildomas priėmimas į profesines mokyklas. Siekti svajonių specialybės gali pradėti jau nuo 11 klasės – taip vienu metu įgysi ir vidurinį išsilavinimą, ir profesiją! Įgyti profesiją – akivaizdžiai geras sprendimas! Daugiau informacijos:Naujienlaiskis 

 

2021 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI:

 

Priėmimo etapo pavadinimas

 

Veiksmai

 

Data

 

 

 

 

I. Pagrindinis priėmimas

(žiemos etapas)

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų  ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie

tinkamumą pasirinktoms programoms

 

 

2021 m. vasario 3 d. – 15 d.

Testų, jei taikomi, laikymas 2021 m. vasario 3 d. – 12 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas

tinkamu, eiliškumo nustatymas

2021 m. vasario 3 d. – 15 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2021 m. vasario 18 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis

sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2021 m. vasario 18 d. – 19 d.
 

 

 

 

 

II. Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas)

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų  ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie

tinkamumą pasirinktoms programoms

 

 

2021 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 11 d.

Testų, jei taikomi, laikymas 2021 m. birželio 7 d. – rugpjūčio 10 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas

tinkamu, eiliškumo nustatymas

2021 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 11 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2021 m. rugpjūčio 13 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2021 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 18 d. 14val.
 

 

 

 

 

III. Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų  ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie

tinkamumą pasirinktoms programoms

 

 

2021 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 25 d.

Testų, jei taikomi, laikymas 2021 m. rugpjūčio 20 d. – rugpjūčio 23 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas

tinkamu, eiliškumo nustatymas

2021 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 25 d.

 

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2021 m. rugpjūčio 27 d.
 

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2021 m. rugpjūčio 30–31 d., o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių,

– ir rugsėjo 1 d.

 

IV.           Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų

užpildymas prasidėjus mokymo procesui

 

 

Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka

2021 m. rugsėjo 6 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią

darbo dieną po oficialios šventės dienos.

* Datos gali būti tikslinamos, atsižvelgiant į brandos atestatų išdavimo ir aukštųjų mokyklų vykdomo priėmimo terminus.

 


Stojamųjų egzaminų nėra.

Stojantieji pateikia šiuos dokumentus:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (su asmens kodu).
 2. Įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą).
 3. Sveikatos pažymą 086A formą, baigusiems vidurinį išsilavinimą ( neturintiems 18 metų forma 086/a ir 027-1/a )
 4. Keturias dokumentines nuotraukas 3×4 cm

Informacija apie priėmimą.

Priėmimas į profesinę mokyklą bus vykdomas nuo 2021 m. birželio 1 d. per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą.
Prašymus mokytis galėsite pildyti www.LAMABPO.lt

Mokslo metų pradžia  2021 m. rugsėjo 1 d.

Mokyklos adresas:  Pakalnės g. 3 Vilnius, LT-01112

Telefonai pasiteirauti: (8-5) 249 74 46,  249 73 23,  249 67 70 Faksas (8-5) 249 74 46

El. paštas rastine@vkpm.lt 

Adresas internete www.vkpm.lt