Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

 

    DĖMESIO! 

       MIELI MOKINIAI

2020-2021 mokslo metais vyks priėmimas mokytis pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas:

 

ĮGIJUSIEMS VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ ARBA IŠKLAUSIUSIEMS VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ

( IV LTKS kvalifikacijos lygis)

 • Santechniko – 2 metai ( MODULINĖ PROGRAMA )

 • Suvirintojo – 2 metai ( MODULINĖ PROGRAMA )

 • Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo -2 metai            ( MODULINĖ PROGRAMA )

 • Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo  – 2 metai  ( MODULINĖ PROGRAMA )

 • Elektriko- 1 metai  ( MODULINĖ PROGRAMA )

ĮGIJUSIEMS VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ ARBA IŠKLAUSIUSIEMS VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ     ( Tęstinės programos )

( IV LTKS kvalifikacijos lygis)

 

 • Santechniko – 2 metai  (  TĘSTINĖ MODULINĖ PROGRAMA )

 • Suvirintojo – 2 metai  (TĘSTINĖ MODULINĖ PROGRAMA )

 • Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo -2 metai            ( TĘSTINĖ MODULINĖ PROGRAMA )

 • Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo  – 2 metai (TĘSTINĖ MODULINĖ PROGRAMA )

 • Elektriko – 1 metai ( TĘSTINĖ MODULINĖ PROGRAMA )

Priėmimo tvarkos aprašas

Priėmimo terminai

 

Priėmimas į mokyklą prasideda nuo gegužės 20 d. Norėdami mokytis mūsų mokykloje, pildykite prašymą bendrojo priėmimo sistemoje LAMA  BPO: https://profesinis.lamabpo.lt

2020 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI:

    Priėmimo etapo pavadinimas                 Veiksmai                  Data
II. Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas) Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms gegužės 20 d. – rugpjūčio 7 d.,
o vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims – rugpjūčio 12 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas gegužės 20 d. – rugpjūčio 7 d.,
o vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims –rugpjūčio 12 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam rugpjūčio 10 d., vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims – rugpjūčio 14 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose rugpjūčio 12 d. – rugpjūčio 17 d.
III. Papildomas priėmimas Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms rugpjūčio 15 d. – rugpjūčio 26 d
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas rugpjūčio 17 d. – rugpjūčio 26 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 28 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 2 d.
IV. Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 20 d.
Mokymo sutartys pasirašomos kiekvieną šio laikotarpio pirmadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos


Stojamųjų egzaminų nėra.

Mokymosi metu mokama stipendija – 28,88 €.

Baigę mokyklą įdarbinami.

Stojantieji pateikia šiuos dokumentus:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (su asmens kodu).
 2. Įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą).
 3. Sveikatos pažymą 086A formą, baigusiems vidurinį išsilavinimą ( neturintiems 18 metų forma 086/a ir 027-1/a )
 4. Keturias dokumentines nuotraukas 3×4 cm

Informacija apie priėmimą.

Priėmimas į profesinę mokykla bus vykdomas nuo 2020 m. gegužės 20 d. per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą.
Prašymus mokytis galėsite pildyti www.LAMABPO.lt

Mokslo metų pradžia  2020 m. rugsėjo 1 d.

Mokyklos adresas:  Pakalnės g. 3 Vilnius, LT-01112

Telefonai pasiteirauti: (8-5) 249 74 46,  249 73 23,  249 67 70 Faksas (8-5) 249 74 46

El. paštas rastine@vkpm.lt 

Adresas internete www.vkpm.lt