Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

 VYKDOMAS PRIĖMIMAS Į PIRMINIO IR TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO MODULINES PROGRAMAS

 

Mokiniams neįgijusiems vidurinio išsilavinimo (po 10 kl.):   

  • Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa, mokymosi trukmė 2 metai.

  • Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinė profesinio mokymo programa, mokymosi trukmė  1 metai.

Mokiniams įgijusiems vidurinį  išsilavinimą (po 12 kl.):

  • Elektriko modulinė profesinio mokymo programa, mokymosi trukmė 1 metai.

  • Santechniko modulinė profesinio mokymo programa, mokymosi trukmė 2 metai.

  • Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa, mokymosi trukmė 2 metai.

  • Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo modulinė profesinio mokymo programa, mokymosi trukmė 1 metai.

  • Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinė profesinio mokymo programa, mokymosi trukmė 1 metai.

Prašymus mokytis galima teikti mokykloje ir LAMA BPO internetinėje svetainėje www.lamabpo.lt (toliau – Sistema).

Neturinčius galimybės pateikti Prašymą per Sistemą, kviečiame atvykti į mokyklą. Jums bus sudaryta prieiga prie kompiuterio Prašymui pateikti.

Įsakymas dėl 2023 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminų patvirtinimo

Priėmimo tvarkos aprašas

Stojantieji pateikia šiuos dokumentus:

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (su asmens kodu).

Įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą).

Sveikatos pažymą 086A formą, baigusiems vidurinį išsilavinimą (neturintiems 18 metų forma 086/a ir 027-1/a).

Keturias dokumentines nuotraukas 3×4 cm.

 

Mokslo metų pradžia  2023 m. rugsėjo 1 d.

Mokyklos adresas:  Pakalnės g. 3 Vilnius, LT-01112

Telefonai pasiteirauti: (8-5) 249 74 46,  249 73 23,  249 67 70 Faksas (8-5) 249 74 46

El. paštas rastine@vkpm.lt 

Adresas internete http://vkpm.lt