Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

    

2021-2022 mokslo metais vyks priėmimas mokytis pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas:

 

ĮGIJUSIEMS VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ ARBA IŠKLAUSIUSIEMS VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ ( IV LTKS kvalifikacijos lygis)

ĮGIJUSIEMS VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ ARBA IŠKLAUSIUSIEMS VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ ( Tęstinės programos ) ( IV LTKS kvalifikacijos lygis)

Priėmimo tvarkos aprašas

Priėmimo terminai

 

Priėmimas į mokyklą prasideda nuo birželio 1 d. Norėdami mokytis mūsų mokykloje, pildykite prašymą bendrojo priėmimo sistemoje LAMA  BPO: https://profesinis.lamabpo.lt

2021 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI:

 

Priėmimo etapo pavadinimas

 

Veiksmai

 

Data

 

 

 

 

I. Pagrindinis priėmimas

(žiemos etapas)

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų  ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie

tinkamumą pasirinktoms programoms

 

 

2021 m. vasario 3 d. – 15 d.

Testų, jei taikomi, laikymas 2021 m. vasario 3 d. – 12 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas

tinkamu, eiliškumo nustatymas

2021 m. vasario 3 d. – 15 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2021 m. vasario 18 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis

sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2021 m. vasario 18 d. – 19 d.
 

 

 

 

 

II. Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas)

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų  ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie

tinkamumą pasirinktoms programoms

 

 

2021 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 11 d.

Testų, jei taikomi, laikymas 2021 m. birželio 7 d. – rugpjūčio 10 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas

tinkamu, eiliškumo nustatymas

2021 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 11 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2021 m. rugpjūčio 13 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2021 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 18 d. 14val.
 

 

 

 

 

III. Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų  ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie

tinkamumą pasirinktoms programoms

 

 

2021 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 25 d.

Testų, jei taikomi, laikymas 2021 m. rugpjūčio 20 d. – rugpjūčio 23 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas

tinkamu, eiliškumo nustatymas

2021 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 25 d.

 

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2021 m. rugpjūčio 27 d.
 

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2021 m. rugpjūčio 30–31 d., o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių,

– ir rugsėjo 1 d.

 

IV.           Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų

užpildymas prasidėjus mokymo procesui

 

 

Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka

2021 m. rugsėjo 6 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią

darbo dieną po oficialios šventės dienos.

* Datos gali būti tikslinamos, atsižvelgiant į brandos atestatų išdavimo ir aukštųjų mokyklų vykdomo priėmimo terminus.

 


Stojamųjų egzaminų nėra.

Mokymosi metu mokama stipendija – 30,00 €.

Baigę mokyklą įdarbinami.

Stojantieji pateikia šiuos dokumentus:

  1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (su asmens kodu).
  2. Įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą).
  3. Sveikatos pažymą 086A formą, baigusiems vidurinį išsilavinimą ( neturintiems 18 metų forma 086/a ir 027-1/a )
  4. Keturias dokumentines nuotraukas 3×4 cm

Informacija apie priėmimą.

Priėmimas į profesinę mokykla bus vykdomas nuo 2021 m. birželio 01 d. per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą.
Prašymus mokytis galėsite pildyti www.LAMABPO.lt

Mokslo metų pradžia  2021 m. rugsėjo 1 d.

Mokyklos adresas:  Pakalnės g. 3 Vilnius, LT-01112

Telefonai pasiteirauti: (8-5) 249 74 46,  249 73 23,  249 67 70 Faksas (8-5) 249 74 46

El. paštas rastine@vkpm.lt 

Adresas internete www.vkpm.lt