Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

VKPM VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2020 m.

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Darbo taryba

VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLOS 2020 – 2021 M.M. VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLOS BENDRUOMENĖS ETIKOS KODEKSAS 

VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLOS ETIKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLOS 2020 M. METINIS ŠVIETIMO VEIKLOS PLANAS

VKPM mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Socialinės pilietinės tvarkos aprašas

VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLOS PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

Stipendijų skyrimo komisijos darbo reglamentas

Stipendijų skyrimo tvarkos aprašas

VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

Kvalifikacijos tobulinimas 2019-2020 m.m.

VŠĮ VKPM kvalifikacijos tobulinimo nuostatai (tvarkos aprašas)

VKPM VGK sudarymo ir jos darbo tvarkos organizavimo tvarkos aprašas (pataisytas po 2020 rugpjūčio 3 d. redakcijos)

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos įstatai

Einamųjų metų užduotys

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos taryba

VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 2019 m.

METODINIŲ IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 2019 m.

2019 metų vadovo veiklos ataskaita vkpm

VŠĮ VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLOS. 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2019 m.

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2018 m.

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2017 m.

Laiškas vadovybei 2019 metų vadovo veiklos ataskaita vkpmVilniaus KPM

Pareiškimų laiškas Vilnius KPM

Auditoriaus išvada Viniaus KPM

Pranešimas kreditoriams

Reorganizavimas