Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

Mokaisi  9 – 10, 11 – 12 klasėje arba I– II, III – IV gimnazijos klasėje?!

Turime tau gerų naujienų!

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos bendruomenė kviečia tapti savo bendruomenės nariu

19001 sanmmmmm

 

Mes tau siūlome puikią galimybę „pasimatuoti profesiją“ ir jau dabar pradėti planuoti savo profesinę karjerą. Geras pasirinkimas: tu ir toliau mokysiesi savo mokykloje, tuo pačiu tapdamas mūsų mokyklos mokiniu, pasirinkęs vieną iš mokyklos siūlomų modulinės profesinės mokymo programos modulių.

Kaip tai įmanoma?

Paprastai – tu turėsi sudaręs dvi mokymosi sutartis: vieną su mokykla, kurioje mokaisi dabar, kitą – su Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla.

Kaip aš galėsiu mokytis abiejose mokyklose vienu metu?

Viskas įmanoma. Tu, kartu su bendrojo ugdymo įstaiga, ir mūsų mokykla sudarysime individualų mokymosi planą, kad būtų neviršytas maksimalus savaitinis pamokų skaičius. Abi mokymo įstaigos bendradarbiaudamos pritaikys tau palankų pamokų tvarkaraštį.

Kiek laiko truks mano mokymasis jūsų mokykloje?

Tai priklausys nuo pasirinktos profesinės mokymo programos modulio mokymosi kreditų. Galėsi rinktis nuo 5 mokymosi kreditų (t. y. 110 kontaktinių valandų) iki 10 mokymosi kreditų (t. y. 220 kontaktinių valandų).  Pasirinkęs vieną modulį profesinėje mokykloje galėsi turėti nuo 3 iki 6 pamokų per savaitę, o mokymasis truktų nuo vienerių iki dvejų metų, priklausomai nuo pasirinkto modulio valandų skaičiaus.

Kokius modulius ir iš kokių profesinio mokymo programų aš galėsiu pasirinkti?

Šiais metais mokykla tau gali pasiūlyti rinktis modulius iš trijų modulinių profesinio mokymo programų:

Kodėl verta mokytis modulių?

  • Mokydamasis modulių mūsų mokykloje, savo mokykloje galėsi nesimokyti technologijų ir menų dalyko, taip išbandysi profesiją.
  • Baigęs pasirinktą modulį įgysi įgūdžių atlikti konkretų darbą, gausi įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą, su kuriuo galėsi įsidarbinti.
  • Baigęs pasirinktą modulį tu įgysi ne tik to modulio kompetencijas, bet ir susipažinsi su visa profesinio mokymo programa, o praktinius užsiėmimus atliksi moderniose praktinio mokymo dirbtuvėse.
  • Įgysi ne tik profesinių kompetencijų,  sustiprinsi skaitmenines kompetencijas, išbandydamas išmanias virtualias, skaitmenines priemones.
  • Baigęs modulį, galėsi stoti į profesinę mokyklą, o mokytis reikės trumpiau, nes jau įgytos kompetencijos bus įskaitytos.
  • Ir dar viena gera žinia – mes siūlome tau finansinę nepriklausomybę: mokiniams besimokantiems pagal pasirinktus modulius, bus mokama mokymosi stipendija (0,5 BSI – 24,50 Eur/mėn.).

Ar aš gausiu išsilavinimą patvirtinantį dokumentą?

Taip, baigęs atskirą modulį, gausi įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos tau suteiks galimybę užsiimti atitinkama veikla, o mokantis pagal tos pačios kvalifikacijos programą, įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos, tad sutrumpės mokymosi laikas.

Tai kaip aš galiu tapti mokiniu, pasirinkusiu mokytis profesinės mokymo programos modulį?

Spausk – https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Teik prašymą – Pildyk registracijos formą

Lauk kvietimo – Pasirašyk sutartį

Ir tu jau mūsų mokyklos bendruomenės narys!

Prašymus galima teikti nuo 2023 metų birželio 1 dienos.

Daugiau informacijos tel.  (8-5) 249 74 46,  +370 640 48 278,  +370 640 25 451

el.paštas rastine@vkpm.lt