Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

Mokaisi 9-12 gimnazijos klasėje, turime tau gerų naujienų. Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos bendruomenė kviečia tapti savo bendruomenės nariu.

19001IMG_2921a

 

Geras pasirinkimas: tu ir toliau mokysiesi savo mokykloje, tuo pačiu tapdamas mūsų mokyklos mokiniu, pasirinkęs vieną iš mokyklos siūlomų modulinės profesinės mokymo programos modulių. Mes tau siūlome puikią galimybę „pasimatuoti profesiją“ ir jau dabar pradėti planuoti savo profesinę karjerą. Ir dar viena gera žinia: mokiniams besimokantiems pagal pasirinktus modulius bus mokama stipendija.

Kaip tai įmanoma?

Paprastai – tu turėsi sudaręs dvi mokymosi sutartis: vieną su mokykla, kurioje mokaisi dabar, kitą su Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla.

Kaip aš galėsiu mokytis abiejose mokyklose vienu metu?

Viskas įmanoma. Tu kartu su bendrojo ugdymo įstaiga ir mūsų mokykla  susidarysi individualų mokymosi planą, kad būtų neviršytas maksimalus savaitinis 35 pamokų skaičius. Abi mokymo įstaigos bendradarbiaudamos pritaikys tau palankų pamokų tvarkaraštį.

Kiek laiko truks mano mokymasis jūsų mokykloje?

Pasirinkęs vieną modulį profesinėje mokykloje  galėsi turėti nuo 3 iki 6 pamokų per savaitę, o mokymasis truktų nuo vienerių iki dvejų metų, priklausomai nuo pasirinkto modulio valandų skaičiaus.

Kokius modulius ir iš kokių profesinio mokymo programų aš galėsiu pasirinkti?

Šiais metais mokykla tau gali pasiūlyti rinktis modulius iš dviejų modulinių profesinio mokymo programų: suvirintojo ir santechniko.

Ar aš gausiu išsilavinimą patvirtinantį dokumentą?

Taip, baigęs atskirą modulį, gausi įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos tau suteiks galimybę užsiimti atitinkama veikla, o mokantis pagal tos pačios kvalifikacijos programą įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos, tad sutrumpės mokymosi laikas.

 

Tai kaip aš galiu tapti mokiniu, pasirinkusiu mokytis profesinės mokymo programos modulį?

Priėmimas vyksta LAMA BPO sistemoje adresu  https://profesinis.lamabpo.lt 

Prašymus galima teikti nuo 2022 metų birželio 1 dienos.

Daugiau informacijos tel.  (8-5) 249 74 46,  249 73 23,  249 67 70

el.paštas. rastine@vkpm.lt

PASIRUOŠIMAS ATLIKTI SUVIRINIMO DARBUS

PASIRENGIMAS SANTECHNINIAMS DARBAMS, LAUKO VANDENTIEKIO TINKLŲ MONTAVIMAS IR VAMZDYNŲ KLOJIMAS