Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

Profesinio mokymo įstaigose sudaryta dar 1,4 tūkst. sutarčių

Žiemą vykusiame papildomame priėmime į profesinio mokymo įstaigas dalyvavo 1 868 moksleiviai (2018 m. – 1 478). Iš 1 733 pakviestųjų mokytis (2018 m. – 1 424) sutartis su profesinėmis mokyklomis sudarė 1 366 moksleiviai (2018 m. – 1 163), 1 340 jų mokysis valstybės...

Žiemos (Kalėdų) atostogos

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykloje nuo 2019 metų gruodžio 23 dienos iki 2020 metų sausio 3 dienos imtinai skelbiamos žiemos atostogos. Mokiniai į mokyklą sugrįžta 2020 metų sausio 6 dieną. Linkime gerų, turiningų ir saugių atostogų.  ...

Sveikinimas mokytojų dienos proga

Mielieji  Mokytojai, Spalio 5-oji – Tarptautinė Mokytojų diena, tebus ji prasmingų apmąstymų apie savo profesijos išskirtinumą metas. Jūs vedate vaikus prie tyriausių žinojimo šaltinių, ugdote jų asmenybes. Augate kartu su jais ir liekate daugelio žmonių atmintyje...