Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

Velykinis sveikinimas

Mielieji, sulaukėme Kristaus prisikėlimo dienos… Nuoširdžiai sveikinu Jus su šia gamtos ir žmogaus sielos prisikėlimo švente. Atraskime šią dieną Viltį ir tikėjimą, įsileiskime pavasario saulės spindulius į savo namus ir į savo širdis. Dovanokime vienas kitam ne...

MOKYMAS NUOTOLINIU BŪDU

Pamokos vyksta pagal tvarkaraštį https://www.vkpm.lt tvarkaraštis/. Profesinis mokymas vykdomas per Moodle nuotolinio mokymo platformą https://vkpm.vpma.lt. Visiems mokiniams ir mokytojams yra suteikti prisijungimo slaptažodžiai. Nuotolinio mokymosi planas savaitei...

Informacija apie nuotolinį mokymą

Mieli mokiniai, Nuo 2020 m. kovo 30 d. Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla ugdymo procesą tęsia nuotoliniu būdu – 100% išnaudojant mokyklos virtualią mokymo/si aplinką Moodle. Tai lankstus būdas pateikti informaciją Jums palankiausiu metu ir patraukliausia forma....