Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

Apgintai Laisvei- 30 metų.

Kviečiame visus sausio 13 d. 8.00 val. savo namuose uždegti vienybės, vilties, teisingumo, atminties žvakutę už 1991 metais žuvusius Laisvės gynėjus. Būkime pilietiški!...

SVEIKINIMAS SU NAUJAIS METAIS !

Tik tie metai gražiausi gyvenime, kurie kupini ieškojimų nerimo ir atradimų džiaugsmo, nuskaidrinti bendradarbiavimo ir abipusio pasitikėjimo, turtingi prasmingų darbų ir reikšmingų pasiekimų. Tebūna šios džiugios šventės malonus stabtelėjimas kasdieninių darbų...

Žiemos ( Kaledų ) atostogos

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-929, Bendrųjų profesinio mokymo 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų planų 6.2.3 punktu, l e i d ž i u mokinius Žiemos (Kalėdų) atostogų nuo 2020 metų gruodžio...