Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

Profesinio mokymo įstaigose sudaryta dar 1,4 tūkst. sutarčių

Žiemą vykusiame papildomame priėmime į profesinio mokymo įstaigas dalyvavo 1 868 moksleiviai (2018 m. – 1 478). Iš 1 733 pakviestųjų mokytis (2018 m. – 1 424) sutartis su profesinėmis mokyklomis sudarė 1 366 moksleiviai (2018 m. – 1 163), 1 340 jų mokysis valstybės...

Žiemos (Kalėdų) atostogos

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykloje nuo 2019 metų gruodžio 23 dienos iki 2020 metų sausio 3 dienos imtinai skelbiamos žiemos atostogos. Mokiniai į mokyklą sugrįžta 2020 metų sausio 6 dieną. Linkime gerų, turiningų ir saugių atostogų.  ...