Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

Pagrindinio priėmimo laikotarpiu vasario–rugpjūčio mėn. profesinės kvalifikacijos siekiantys asmenys su profesinio mokymo įstaigomis sudarė 16 817 mokymo sutarčių (2022 m. – 16 576), 16 693 jų mokysis valstybės finansuojamose mokymo vietose (2022 m. – 16 467). Iš visų mokymo sutartis sudariusių asmenų 11 649 jau turi vidurinį išsilavinimą (2022 m. – 11 575), o 5 168 jo dar nėra įgiję (2022 m. – 5 001). Šių metų abiturientų priimta 1 771 (2022 m. – 2 029), šiais metais įgijusių pagrindinį išsilavinimą – 3 494 (2022 m. – 3 392). Dalis asmenų – 1 149 jau priimti vasario mėn. vykusiame žiemos etape (2022 m. – 1 007).

Kaip ir ankstesniais metais, daugiausia mokymo sutarčių šiemet sudaryta inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 3 569 (2022 m. – 3 429), paslaugų asmenims – 2 918 (2022 m. – 2 891), architektūros ir statybos švietimo sričių programose – 1 867 (2022 m. – 1 834).

Vidurinį išsilavinimą įgiję asmenys daugiausia mokymo sutarčių sudarė su Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru (1 820). Kauno technologijų mokymo centre mokysis 890, Šiaulių technologijų mokymo centre – 795 asmenys. Didžiausią moksleivių skaičių surinko Masažuotojo (407) Transporto priemonių remontininko (388) tęstinės profesinio mokymo programos, taip pat Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (341).

Neįgijusieji vidurinio išsilavinimo stojantieji daugiausia sutarčių sudarė su Marijampolės profesinio rengimo centru (382), Kauno technologijų mokymo centru (364) ir Šiaulių technologijų mokymo centru (299). Gausiausias skaičius asmenų, neturinčių vidurinio išsilavinimo, mokysis Transporto priemonių remontininko modulinėje profesinio mokymo programoje (834), Apdailininko modulinę profesinio mokymo programą pasirinko 540 moksleivių, o Kirpėjo ir Virėjo – po 269.

Sutartis mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius šiais metais sudarė daugiau būsimų I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokinių – 769 (2022 m. – 665). Daugiausia mokymo sutarčių sudaryta dėl paslaugų asmenims švietimo srities modulių – 355. Architektūros ir statybos švietimo srities modulius pasirinko 197, o žemės ūkio profesijų – 85 mokiniai. Daugiausia mokymo sutarčių sudaryta su Vilniaus statybininkų rengimo centru (143), Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centru (61) ir Klaipėdos turizmo mokykla (60) Gausiausias skaičius mokinių pasirinko picų gaminimo, paviršių apdailos plytelėmis, ir nesudėtingos technologijos sušių gaminimo modulius.

Rugpjūčio 21–27 d. vyksta papildomas priėmimas. Prašymus dėl valstybės finansuojamų vietų gali teikti tie stojantieji, kurie profesinio mokymo sutarčių dėl valstybės finansuojamos vietos nesudarė pagrindinio priėmimo metu. Šiame etape į savo prašymą galima įtraukti ne daugiau kaip 2 pageidavimus. Papildomo priėmimo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 29 d. Sutartys su profesinio mokymo įstaigomis bus sudaromos rugpjūčio 30–31 d.

 

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: el. p.: profesinis@lamabpo.ltatstovas.spaudai@lamabpo.lt.