Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

Šiemet bendrasis priėmimas į profesinio mokymo įstaigas sulaukė itin didelio stojančiųjų dėmesio. Profesinės kvalifikacijos siekiantys asmenys priėmimo laikotarpiu (iki rugsėjo 3 d.) sudarė 1,5 tūkst. daugiau sutarčių, nei pernai: šiemet – 21 088, pernai – 19 599 (per visus kalendorinius metus). Valstybės finansuojamos vietos skirtos 20 811 profesinio mokymo sutartis sudariusiems asmenims (2019 m. – 19 163).

Naujus mokslo metus pradės 14 771 asmuo, jau turintis vidurinį išsilavinimą (2019 m. – 12 988), iš jų vidurinį išsilavinimą einamaisiais metais yra įgiję 2 262 asmenys (2019 m. – 2 458). 6 317 asmenų vidurinio išsilavinimo dar neturi (2019 m. – 6 611), iš jų pagrindinį išsilavinimą einamaisiais metais įgijo 4 113 asmenų (2019 m. – 4 379).

Daugiausia sutarčių stojantieji sudarė Inžinerijos ir inžinerinių profesijų (4 668), Paslaugų asmenims (3 993), Architektūros ir statybos švietimo sričių programose (2 388).

Neįgijusieji vidurinio išsilavinimo stojantieji daugiausia sutarčių sudarė Marijampolės profesinio rengimo centre (501), Šiaulių profesinio rengimo centre (356) ir Alytaus profesinio rengimo centre (337). Didžiausias skaičius asmenų, neturinčių vidurinio išsilavinimo, mokysis Automobilių mechaniko (840), Apdailininko (683), Virėjo modulinėse profesinio mokymo programose (411).

Gausiausio vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių būrio sulauks Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (1 841). Šiaulių profesinio rengimo centre mokysis 751, Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centre – 677 asmenys. Daugiausia mokinių pasirinko mokytis Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinėje profesinio mokymo programoje (506), taip pat Apskaitininko (486) ir Masažuotojo modulinėse profesinio mokymo programose (482).

Dar 388 sutartis sudarė I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai. Startavus iniciatyvai, raginančiai mokinius rinktis profesinio mokymo programų modulius, jie pirmieji įgis geidžiamos profesijos žinių derindami mokymąsi savo bendrojo ugdymo mokykloje ir profesinio mokymo įstaigoje. I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai daugiausia sutarčių sudarė dėl Architektūros ir statybos (154) ir Paslaugų asmenims švietimo srities modulių (132). Daugiausia sutarčių sudaryta Vilniaus statybininkų rengimo centre (68), o gausiausias skaičius mokinių pasirinko Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymo (dažytojo-tinkuotojo padėjėjo) modulį (135), taip pat populiarūs Maisto produktų ir žaliavų parinkimo ir paruošimo (40), Makiažo atlikimo moduliai (22).

 

Bendrojo priėmimo metu su profesinio mokymo įstaigomis sudarytų mokymo sutarčių skaičius (2020-09-03)

Mokykla Sutarčių skaičius
2020 m. 2019 m.
Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą Įgiję vidurinį išsilavinimą IŠ VISO Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą Įgiję vidurinį išsilavinimą IŠ VISO
Alytaus profesinio rengimo centras 337 499 836 422 434 856
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras 127 203 330 147 82 229
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla 25 15 40 11 11 22
Jonavos politechnikos mokykla 78 204 282 68 131 199
Joniškio žemės ūkio mokykla 66 31 97 86 50 136
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla 161 119 280 144 92 236
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras 184 1841 2 025 240 1 474 1 714
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla 32 189 221 36 176 212
Kauno informacinių technologijų mokykla 82 262 344 104 259 363
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras 149 267 416 123 287 410
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 5 16 21 10 10
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras 224 613 837 181 816 997
Kauno taikomosios dailės mokykla 67 203 270 62 233 295
Kauno technikos kolegija 122 122
Kauno technikos profesinio mokymo centras 247 555 802 252 548 800
Kėdainių profesinio rengimo centras 91 86 177 89 129 218
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras 113 389 502 103 292 395
Klaipėdos laivininkų mokykla 23 38 61 26 15 41
Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla 63 69 132 64 61 125
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla 168 168 336 184 177 361
Klaipėdos technologijų mokymo centras 146 167 313 131 153 284
Klaipėdos turizmo mokykla 125 101 226 144 70 214
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla 65 84 149 76 80 156
Marijampolės profesinio rengimo centras 501 533 1 034 462 365 827
Mažeikių politechnikos mokykla 115 131 246 167 107 274
Mokykla „Art of Beauty“ 88 88 115 115
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras 29 419 448 19 335 354
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras 75 93 168 82 77 159
Plungės technologijų ir verslo mokykla 90 124 214 115 62 177
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ 115 349 464 126 373 499
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras 86 136 222 100 106 206
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla 67 211 278 65 131 196
Skuodo amatų ir paslaugų mokykla 28 33 61 33 43 76
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla 32 116 148 44 130 174
Šiaulių profesinio rengimo centras 356 751 1 107 338 609 947
Šilutės profesinio mokymo centras 114 131 245 148 167 315
Švenčionių profesinio rengimo centras 38 167 205 45 156 201
Tauragės profesinio rengimo centras 85 70 155 94 55 149
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla 95 252 347 90 280 370
Utenos regioninis profesinio mokymo centras 85 128 213 87 126 213
Varėnos technologijos ir verslo mokykla 31 55 86 37 23 60
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla 26 76 102 31 102 133
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla 54 309 363 54 230 284
Viešoji įstaiga Amatų mokykla 22 25 47 18 4 22
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla 25 139 164 31 121 152
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras 125 430 555 141 412 553
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras 96 97 193 90 114 204
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla 55 30 85 55 29 84
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla 58 99 157 77 81 158
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras 274 246 520 247 259 506
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla 62 121 183 74 92 166
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras 13 268 281 198 198
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras 109 126 235 97 65 162
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras 150 243 393 142 257 399
Vilkijos žemės ūkio mokykla 21 65 86 32 158 190
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla 161 350 511 184 286 470
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla 79 90 169
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras 14 286 300 3 173 176
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla 110 195 305 101 156 257
Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras 106 677 783 119 468 587
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 39 65 104
Vilniaus technologijų mokymo centras 73 424 497 94 440 534
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras 45 1 46 40 5 45
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla 31 108 139 22 78 100
Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras 8 8 12 2 14
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras 73 146 219 77 155 232
Zarasų profesinė mokykla 47 217 264 46 173 219
IŠ VISO 6 317 14 771 21 088 6 611 12 988 19 599

 

Sudaryta mokymo sutarčių pagal švietimo sritis bendrojo priėmimo metu (2020-09-03)

Švietimo sritis Sutarčių skaičius
2020 m. 2019 m.
Architektūra ir statyba 2388 2 271
Gamyba ir perdirbimas 1041 809
Informacijos ir ryšio technologijos 1217 1 454
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 4668 4 511
Menai 1099 952
Miškininkystė 33 23
Paslaugos asmenims 3993 3 771
Saugos paslaugos 64
Socialinė gerovė 959 883
Sveikatos priežiūra 2134 1 344
Transporto paslaugos 1171 793
Verslas ir administravimas 1652 2 107
Žemės ūkis 687 553
Žuvininkystė 46 64
IŠ VISO 21 088 19 599

 

Daugiausia moksleivių surinkusios mokymo programos (2020-09-03):

Eil. Nr. Programos pavadinimas Sudariusiųjų sutartis skaičius
Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą
1 Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa 840
2 Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa 683
3 Virėjo modulinė profesinio mokymo programa 411
4 Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa 377
5 Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa 272
6 Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa 231
7 Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa 207
8 Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa 178
9 Virėjo modulinė profesinio mokymo programa 139
10 Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo programa 118
Įgiję vidurinį išsilavinimą
1 Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa 506
2 Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa 486
3 Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa 482
4 Paramediko modulinė profesinio mokymo programa 463
5 Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 421
6 Kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa 418
7 Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 407
8 Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa 354
9 Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 348
10 Paramediko modulinė profesinio mokymo programa 323

 

Sudariusiųjų sutartis dėl modulių pagal švietimo sritis bendrojo priėmimo metu (2020-09-03)

Švietimo sritis Sutarčių skaičius
Architektūra ir statyba 154
Paslaugos asmenims 132
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 37
Informacijos ir ryšio technologijos 27
Verslas ir administravimas 10
Menai 9
Miškininkystė 8
Žemės ūkis 8
Gamyba ir perdirbimas 3
IŠ VISO 388

 

 

Kontaktai pasiteirauti:

 

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)