Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt
 1. Pamokos vyksta pagal tvarkaraštį https://www.vkpm.lt tvarkaraštis/.
 2. Profesinis mokymas vykdomas per Moodle nuotolinio mokymo platformą https://vkpm.vpma.lt. Visiems mokiniams ir mokytojams yra suteikti prisijungimo slaptažodžiai.
 3. Nuotolinio mokymosi planas savaitei pateikiamas MOODLE platformoje. Nuotolinio mokymosi planą savaitei mokomojo dalyko, modulio mokytojas.
 4. Moodle platformoje yra įkeltos užduotys, pateiktos nuorodos, kokiose platformose reikia mokytis arba bus sukelti failai, su kuriais reikia susipažinti ir atlikti paskirtas užduotis.
 5. Mokytojai taip pat papildomai naudoja užduočių pateikimą el. paštu, FB Messenger.
 6. Vaizdo konferencijos tiesioginiam bendravimui vyksta per ZOOM platformą, esant sistemos trikdžiams naudojamasi Skype.
 7. Mokiniai privalo laiku teikti grįžtamąjį ryšį, atlikti užduotis iki mokytojo nurodytos datos ir jas laiku pateikti į MOODLE.

 

Karantino metu:

Praktinis mokymas įmonėse ir mokykloje nevykdomas. Iki bus atnaujintas įprastas mokymo procesas, mokymas vykdomas pagal koreguotą profesinio mokymo turinio įgyvendinimo nuoseklumą:

 1. nuotoliniu būdu įgyvendinama profesinio mokymo programų teorinio mokymo dalis;
 2. mokykla laikosi profesinio mokymo programoje nustatytos modulių apimties ir jų įgyvendinimo sekos;
 3. daugiau dėmesio skiriama bendrosioms kompetencijoms ugdyti;
 4. panaudojamas laikas mokinių nuotolinėms konsultacijoms teikti, vertinimui vykdyti;