Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt
„Kraštas, kurį iš savo protėvių paveldėjom, yra mūsų.
Vadinam jį Lietuva ir norim, kad šis žodis iš pasaulio kalbos, iš jo žemėlapių neišnyktų.
Rašom ir tariam jį kartu su kitais nemažiau vertais, garbintais tautų ir valstybių vardais, norim, kad su pagarba mus ištartų.“ (Just. Marcinkevičius)
Mielieji,
nuoširdžiausi sveikinimai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio proga – tikėkime ir didžiuokimės savimi, tauta, valstybe.
Kasdieniais darbais, poelgiais mylėkime vienas kitą ir Lietuvą…
VKPM Administracija
SU-kovo-11-ąja