Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

Žiemą vykusiame papildomame priėmime į profesinio mokymo įstaigas dalyvavo 1 868 moksleiviai (2018 m. – 1 478). Iš 1 733 pakviestųjų mokytis (2018 m. – 1 424) sutartis su profesinėmis mokyklomis sudarė 1 366 moksleiviai (2018 m. – 1 163), 1 340 jų mokysis valstybės finansuojamose vietose.

Daugiausia sutarčių sudaryta su Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru (142) ir Panevėžio darbo rinkos mokymo centru (113). Kauno statybos ir paslaugų mokymo centre sudarytos 93 sutartys, Alytaus profesinio rengimo centre – 90, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre – 70 sutarčių.

Didžiausią naujų mokinių skaičių surinko Paslaugų asmenims (237), taip pat Inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo sričių mokymo programos (201). Nemažai sutarčių sudaryta Sveikatos priežiūros (188), Verslo ir administravimo (160), Architektūros ir statybos (124), Transporto paslaugų (122), Informacinių ir ryšio technologijų švietimo sričių mokymo programose (112).

Populiariausia šiame etape buvo Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa tiek Panevėžio darbo rinkos mokymo centre (43), tiek Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre (32), tiek Alytaus profesinio rengimo centre (27). Multimedijos paslaugų teikėjo modulinę profesinio mokymo programą Kauno informacinių technologijų mokykloje pasirinko 23 asmenys. 

 

Su profesinio mokymo įstaigomis pasirašytų mokymo sutarčių skaičius

Profesinio mokymo įstaiga Sutarčių skaičius
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras 142
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras 113
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras 93
Alytaus profesinio rengimo centras 90
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras 70
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras 50
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras 48
Vilniaus technologijų mokymo centras 47
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ 45
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras 41
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras 38
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla 38
Kauno informacinių technologijų mokykla 31
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras 31
Šiaulių profesinio rengimo centras 30
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras 27
Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras 27
Marijampolės profesinio rengimo centras 23
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla 23
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla 20
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla 19
Kėdainių profesinio rengimo centras 19
Kauno taikomosios dailės mokykla 19
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla 17
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla 15
Zarasų profesinė mokykla 14
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla 14
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla 14
Mokykla „Art of Beauty“ 14
Klaipėdos technologijų mokymo centras 13
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras 13
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla 13
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla 13
Jonavos politechnikos mokykla 12
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla 11
Tauragės profesinio rengimo centras 11
Mažeikių politechnikos mokykla 10
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla 9
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla 9
Kauno technikos profesinio mokymo centras 8
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras 8
Utenos regioninis profesinio mokymo centras 8
Klaipėdos turizmo mokykla 7
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla 7
Švenčionių profesinio rengimo centras 6
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras 6
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras 5
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla 5
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla 4
Skuodo amatų ir paslaugų mokykla 3
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras 2
Varėnos technologijos ir verslo mokykla 2
Plungės technologijų ir verslo mokykla 2
Joniškio žemės ūkio mokykla 2
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras 2
Klaipėdos laivininkų mokykla 1
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 1
Vilkijos žemės ūkio mokykla 1
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla
Šilutės profesinio mokymo centras
IŠ VISO 1 366

Pasirašiusiųjų sutartis skaičius į švietimo sritis

Švietimo sritis Sutarčių skaičius
Paslaugos asmenims 237
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 201
Sveikatos priežiūra 188
Verslas ir administravimas 160
Architektūra ir statyba 124
Transporto paslaugos 122
Informacijos ir ryšio technologijos 112
Menai 73
Socialinė gerovė 72
Gamyba ir perdirbimas 51
Žemės ūkis 26
Žuvininkystė
Miškininkystė
Saugos paslaugos
IŠ VISO 1 366

Didžiausią moksleivių skaičių surinkusios mokymo programos:

Eil. Nr. Profesinio mokymo įstaiga Programos pavadinimas Pasirašiusiųjų sutartis skaičius
1 Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa 43
2 Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa 32
3 Alytaus profesinio rengimo centras Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa 27
4 Kauno informacinių technologijų mokykla Multimedijos paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa 23
5-6-7 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa (tęstinio profesinio mokymo programa) 21
5-6-7 Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa 21
5-6-7 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa(tęstinio profesinio mokymo programa) 21
8 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa(pirminio profesinio mokymo programa) 20
9-10-11 Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa 19
9-10-11 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa (pirminio profesinio mokymo programa) 19
9-10-11 Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 19

 

Visa informacija apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas talpinama LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.