Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

Profesinę kvalifikaciją siekiantys įgyti asmenys 2019 m. pagrindinio priėmimo laikotarpiu pasirašė 12 474 sutartis (2018 m. – 12 216). Iš jų 7 419 jau turi vidurinį išsilavinimą (2018 m. – 6 151), o 5 055 jo dar nėra įgiję (2018 m. – 6 065). Pakviestieji mokytis sudarė 12 196 valstybės finansuojamas ir 278 nefinansuojamas profesinio mokymo sutartis. Daugiausia sutarčių sudaryta Inžinerijos ir inžinerinių profesijų (2 928) ir Paslaugų asmenims (2 388) švietimo sričių programose.

Neįgijusieji vidurinio išsilavinimo daugiausia sutarčių pasirašė Alytaus profesinio rengimo centre (357) ir Šiaulių profesinio rengimo centre (290). 279 sutartys sudarytos Marijampolės profesinio rengimo centre, 206 – Kauno technikos profesinio mokymo centre.

Gausiausias skaičius asmenų, neturinčių vidurinio išsilavinimo, mokslus pradės Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro vykdomoje Kirpėjo modulinėje profesinio mokymo programoje, dėl kurios pasirašytos 73 sutartys. Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje 72 moksleiviai pasirinko Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinę profesinio mokymo programą, o 68 – Automobilių mechaniko modulinę profesinio mokymo programą. 67 mokiniai šios profesijos mokysis ir Kauno technikos profesinio mokymo centre. Jame 59 asmenys sudarė sutartis dėl Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinės profesinio mokymo programos.

Vidurinį išsilavinimą įgiję asmenys daugiausia sutarčių sudarė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre. Jame mokytis pasirinko 979 asmenys. 487 asmenys mokysis Kauno statybos ir paslaugų mokymo centre, 390 – Šiaulių profesinio rengimo centre.

Didžiausią moksleivių skaičių surinko Paramediko mokymo programa Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre (147), kuriame taip pat 117 asmenų sudarė sutartis mokytis Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinėje profesinio mokymo programoje. 103 moksleiviai mokysis Slaugytojo padėjėjo modulinėje profesinio mokymo programoje Kauno statybos ir paslaugų mokymo centre. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre 92 asmenys mokysis Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinėje profesinio mokymo programoje, 88 – Masažuotojo mokymo programoje.

Nuo rugpjūčio 8 d. iki rugpjūčio 26 d. vyks papildomo priėmimo prašymų mokytis profesinio mokymo įstaigose registravimas. Šiame etape į savo prašymą bus galima įtraukti ne daugiau kaip 2 pageidavimus. Prašymus galės teikti tiek nesiregistravę sistemoje pagrindinio priėmimo metu, tiek jame dalyvavę, bet neturintys pasirašytų profesinio mokymo sutarčių stojantieji.

Papildomo priėmimo rezultatus stojantieji sužinos prieš prasidedant naujiems mokslo metams – iki rugpjūčio 29 dienos. Sutarčių sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 2 d.

 

Pagrindinio priėmimo metu su profesinio mokymo įstaigomis sudarytų mokymo sutarčių skaičius

Mokykla Sutarčių skaičius
2019 m. 2018 m.
Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą Įgiję vidurinį išsilavinimą IŠ VISO Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą Įgiję vidurinį išsilavinimą IŠ VISO
Alytaus dailiųjų amatų mokykla 0 0 0 6 14 20
Alytaus profesinio rengimo centras 357 198 555 426 93 519
Anykščių technologijos mokykla 7 20 27 23 26 49
Aukštadvario žemės ūkio mokykla 30 28 58 41 20 61
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras 98 42 140 129 104 233
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla 0 0 0 14 0 14
Jonavos politechnikos mokykla 50 68 118 60 46 106
Joniškio žemės ūkio mokykla 53 18 71 72 29 101
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla 25 26 51 37 28 65
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla 133 52 185 80 10 90
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras 180 979 1159 241 884 1125
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla 24 86 110 46 99 145
Kauno informacinių technologijų mokykla 91 114 205 103 130 233
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras 77 103 180 103 185 288
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 0 8 8 10 6 16
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras 120 487 607 129 533 662
Kauno taikomosios dailės mokykla 46 147 193 41 133 174
Kauno technikos profesinio mokymo centras 206 388 594 258 263 521
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras 83 160 243 95 103 198
Klaipėdos laivininkų mokykla 20 8 28 41 10 51
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla 168 121 289 171 133 304
Klaipėdos technologijų mokymo centras 124 99 223 116 64 180
Klaipėdos turizmo mokykla 120 49 169 138 17 155
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla 59 57 116 70 37 107
Kėdainių profesinio rengimo centras 72 55 127 97 36 133
Marijampolės profesinio rengimo centras 279 272 551 399 124 523
Mažeikių politechnikos mokykla 101 12 113 139 43 182
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla 72 55 127 46 13 59
Plungės technologijų ir verslo mokykla 91 38 129 103 17 120
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras 53 51 104 107 44 151
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla 57 111 168 43 79 122
Simno žemės ūkio mokykla 22 28 50 50 39 89
Skuodo amatų ir paslaugų mokykla 29 17 46 26 15 41
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla 23 92 115 31 20 51
Tauragės profesinio rengimo centras 76 12 88 75 0 75
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla 66 203 269 96 34 130
Utenos regioninis profesinio mokymo centras 63 95 158 62 43 105
Varėnos technologijos ir verslo mokykla 30 0 30 29 13 42
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla 11 22 33 49 65 114
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla 19 17 36 29 80 109
Viešoji įstaiga Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ 5 3 8 9 8 17
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla 10 59 69 20 9 29
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras 83 170 253 133 194 327
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras 67 48 115 74 17 91
Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla 58 26 84 77 25 102
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla 40 11 51 37 7 44
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla 55 0 55 57 22 79
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras 183 124 307 174 50 224
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla 69 59 128 48 10 58
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras 76 24 100 89 19 108
Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras 2 77 79 0 12 12
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras 104 130 234 129 217 346
Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras 0 113 113 0 51 51
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras 0 112 112 0 21 21
Vilkijos žemės ūkio mokykla 21 120 141 26 82 108
Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras 8 0 8 18 0 18
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla 141 206 347 151 275 426
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla 60 51 111 83 58 141
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla 86 63 149 133 49 182
Vilniaus paslaugų verslo profesinio rengimo centras 101 323 424 93 253 346
Vilniaus technologijų mokymo centras 77 285 362 71 326 397
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras 23 5 28 25 2 27
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla 8 40 48 25 32 57
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla 105 111 216 123 128 251
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras 68 51 119 76 46 122
Mokykla „Art of Beauty“ 0 77 77 0 86 86
Zarasų profesinė mokykla 27 69 96 63 57 120
Šiaulių profesinio rengimo centras 290 390 680 320 298 618
Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla 0 0 0 39 37 76
Šilutės profesinio mokymo centras 105 104 209 91 54 145
Švenčionių profesinio rengimo centras 28 121 149 30 53 83
Viešoji įstaiga Žeimelio technologijų ir paslaugų mokykla 12 0 12 20 21 41
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras 8 109 117 0 0 0
IŠ VISO 5 055 7 419 12 474 6 065 6 151 12 216

 

Sudariusiųjų sutartis skaičius į švietimo sritis viso pagrindinio priėmimo metu

Švietimo sritis Sutarčių skaičius
2019 m. 2018 m.
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 2928 2986
Paslaugos asmenims 2388 2503
Verslas ir administravimas 1315 1373
Architektūra ir statyba 1480 1528
Informacijos ir ryšio technologijos 919 847
Sveikatos priežiūra 827 648
Menai 607 509
Gamyba ir perdirbimas 544 586
Socialinė gerovė 579 383
Transporto paslaugos 453 324
Žemės ūkis 344 427
Saugos paslaugos 47 36
Miškininkystė 19 25
Žuvininkystė 24 41
IŠ VISO 12 474 12 216

Didžiausią moksleivių skaičių surinkusios mokymo programos:

Eil. Nr. Mokyklos pavadinimas Programos pavadinimas Sudariusiųjų sutartis skaičius
Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą
1 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa 73
2 Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa 72
3 Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa 68
4 Kauno technikos profesinio mokymo centras Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa 67
5 Kauno technikos profesinio mokymo centras Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa 59
6 Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa 57
7 Klaipėdos technologijų mokymo centras Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa 53
8 Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla Virėjo modulinė profesinio mokymo programa 50
9-10 Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa 48
9-10 Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa 48
Įgiję vidurinį išsilavinimą
1 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Paramediko mokymo programa 147
2 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa 117
3 Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 103
4 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 92
5 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Masažuotojo mokymo programa 88
6 Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 75
7 Marijampolės profesinio rengimo centras Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa 64
8-9 Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa 58
8-9 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 58
10 Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa 56

 

Visą informaciją apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.