Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

Pagrindinio priėmimo metu 14 700 moksleivių kviečiama sudaryti sutartis su profesinio mokymo įstaigomis (2018 m. – 14 813). 14 045 jų siūloma sudaryti valstybės finansuojamas mokymo sutartis (2018 m. – 14 032), o 655 – nefinansuojamas (2018 m. – 781). Kvietimai mokytis moksleiviams išsiųsti prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu, juos taip pat galima matyti prisijungus prie savo prašymo paskyros Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS).

Šiemet įgijusieji vidurinį išsilavinimą asmenys gavo pastebimai daugiau kvietimų nei pernai – šiemet 9 329, pernai – 8 193. Profesinio mokymo įstaigose laukiamas ir 5 371 asmuo, neturintis vidurinio išsilavinimo (2018 m. – 6 713). Pasirašyti sutarčių gausiausiai kviečiama į Inžinerijos ir inžinerinių profesijų bei Paslaugų asmenims švietimo sričių programas. Nemažai sutarčių moksleiviai turėtų sudaryti Verslo ir administravimo, Architektūros ir statybos švietimo sričių programose.

Daugiausia mokinių, turinčių vidurinį išsilavinimą, kviečiami pasirašyti sutartis su Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru (1 393), Kauno statybos ir paslaugų mokymo centru (535) ir Kauno technikos profesinio mokymo centru (504). Daugiausia jų kviečiama mokytis Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro vykdomose Paramediko, Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinėje, Masažuotojo profesinio mokymo programose taip pat Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro Slaugytojo padėjėjo modulinėje profesinio mokymo programoje.

Didžiausią skaičių vidurinio išsilavinimo dar neturinčių asmenų kviečia Alytaus (368), Šiaulių (315) ir Marijampolės (288) profesinio rengimo centrai. Daugiausia sutarčių moksleiviai turėtų sudaryti su Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla mokytis Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinėje profesinio mokymo programoje. Nemažai moksleivių tikimasi sulaukti Kirpėjo modulinėje profesinio mokymo programoje, kurią vykdo Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Automobilių mechaniko modulinėje profesinio mokymo programoje tiek Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos, tiek Kauno technikos profesinio mokymo centruose.

Gavusieji kvietimą rugpjūčio 2–6 dienomis kviečiami pasirašyti sutartis su profesinio mokymo įstaigomis. Sutarčių sudarymo metu stojantysis turės pateikti reikiamus dokumentus, nurodytus mokyklos priėmimo taisyklėse, ir tuos dokumentus, kurie buvo deklaruoti teikiant prašymą.

Norintys dalyvauti papildomame priėmime savo prašymus galės registruoti nuo rugpjūčio 8 d. iki rugpjūčio 26 d. ir pretenduoti į likusias laisvas vietas. Jame stojantieji galės keisti pageidavimų eiliškumą ir vėl konkuruoti dėl vietų, likusių po pagrindinio priėmimo studijų sutarčių sudarymo.

 

Kvietimų studijuoti profesinio mokymo įstaigose skaičius (2019-08-01)

Mokykla Kviečiama asmenų
                                 2019 m.                 2018 m.
Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą Įgiję vidurinį išsilavinimą IŠ VISO Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą Įgiję vidurinį išsilavinimą IŠ VISO
Alytaus dailiųjų amatų mokykla 6 14 20
Alytaus profesinio rengimo centras 368 209 577 437 118 555
Anykščių technologijos mokykla 8 21 29 23 26 49
Aukštadvario žemės ūkio mokykla 31 30 61 47 23 70
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras 99 47 146 143 121 264
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla 23 0 23
Jonavos politechnikos mokykla 54 78 132 62 60 122
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla 25 26 51 40 32 72
Joniškio žemės ūkio mokykla 54 28 82 106 39 145
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla 133 52 185 80 10 90
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras 213 1 393 1 606 289 1 290 1 579
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla 26 116 142 53 130 183
Kauno informacinių technologijų mokykla 98 185 283 116 204 320
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras 87 140 227 130 280 410
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 0 14 14 18 12 30
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras 126 535 661 139 593 732
Kauno taikomosios dailės mokykla 47 190 237 52 207 259
Kauno technikos profesinio mokymo centras 221 504 725 295 344 639
Kėdainių profesinio rengimo centras 72 72 144 104 50 154
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras 85 196 281 102 131 233
Klaipėdos laivininkų mokykla 21 14 35 44 15 59
Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla 62 34 96 80 32 112
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla 184 170 354 192 197 389
Klaipėdos technologijų mokymo centras 131 155 286 130 96 226
Klaipėdos turizmo mokykla 133 62 195 156 33 189
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla 62 59 121 74 41 115
Marijampolės profesinio rengimo centras 288 284 572 443 129 572
Mažeikių politechnikos mokykla 103 13 116 145 52 197
Mokykla „Art of Beauty“ 0 104 104 0 110 110
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras 8 123 131
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras 72 55 127 47 13 60
Plungės technologijų ir verslo mokykla 96 41 137 116 19 135
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras 56 56 112 124 54 178
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla 58 114 172 43 95 138
Simno žemės ūkio mokykla 24 35 59 51 44 95
Skuodo amatų ir paslaugų mokykla 30 18 48 26 15 41
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla 24 105 129 35 39 74
Šiaulių profesinio rengimo centras 315 489 804 358 417 775
Šilutės profesinio mokymo centras 111 112 223 96 56 152
Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla 42 38 80
Švenčionių profesinio rengimo centras 31 127 158 31 62 93
Tauragės profesinio rengimo centras 82 13 95 81 0 81
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla 73 221 294 111 44 155
Utenos regioninis profesinio mokymo centras 64 102 166 64 45 109
Varėnos technologijos ir verslo mokykla 32 0 32 31 13 44
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla 11 31 42 53 75 128
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla 19 27 46 41 104 145
Viešoji įstaiga Amatų mokykla “Sodžiaus meistrai” 8 4 12 9 12 21
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla 10 61 71 24 12 36
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras 89 195 284 143 235 378
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras 73 51 124 77 17 94
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla 40 12 52 39 13 52
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla 56 0 56 60 27 87
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras 187 153 340 188 77 265
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla 69 63 132 48 12 60
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras 0 157 157 0 35 35
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras 80 31 111 90 38 128
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras 113 197 310 147 250 397
Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras 0 175 175 0 76 76
Viešoji įstaiga Žeimelio technologijų ir paslaugų mokykla 14 0 14 31 24 55
Vilkijos žemės ūkio mokykla 21 137 158 29 103 132
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla 156 268 424 162 323 485
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla 64 86 150 92 82 174
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras 2 84 86 0 14 14
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla 86 65 151 136 67 203
Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras 116 465 581 119 398 517
Vilniaus technologijų mokymo centras 90 391 481 82 463 545
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras 30 5 35 27 2 29
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla 10 42 52 27 57 84
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla 116 148 264 137 196 333
Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras 8 0 8 19 0 19
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras 69 54 123 79 52 131
Zarasų profesinė mokykla 27 85 112 69 86 155
IŠ VISO 5 371 9 329 14 700 6 713 8 193 14 906

 

Kviečiamųjų skaičius į švietimo sritis (2019-08-01)

Švietimo sritis Kviečiama asmenų
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 3 232
Paslaugos asmenims 2 961
Verslas ir administravimas 1 612
Architektūra ir statyba 1 602
Informacijos ir ryšio technologijos 1 134
Sveikatos priežiūra 1 062
Menai 759
Gamyba ir perdirbimas 654
Socialinė gerovė 640
Transporto paslaugos 501
Žemės ūkis 441
Saugos paslaugos 55
Miškininkystė 20
Žuvininkystė 27
IŠ VISO 14 700

 

Didžiausią moksleivių skaičių surinkusios mokymo programos (2019-08-01):

Eil. Nr. Mokyklos pavadinimas Programos pavadinimas Kviečiamųjų skaičius
Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą
1 Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa 80
2 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa 75
3 Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa 74
4 Kauno technikos profesinio mokymo centras Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa 72
5 Kauno technikos profesinio mokymo centras Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa 64
6 Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa 60
7 Klaipėdos technologijų mokymo centras Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa 57
8 Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla Virėjo modulinė profesinio mokymo programa 55
9-10 Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa 51
9-10 Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa 51
Įgiję vidurinį išsilavinimą
1 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Paramediko mokymo programa 238
2 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa 199
3 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Masažuotojo mokymo programa 130
4 Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 110
5 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 103
6 Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 84
7 Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa 78
8 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 73
9 Marijampolės profesinio rengimo centras Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa 67
10 Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa 63

 

Visą informaciją apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.