Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

Laisvė – pirmas ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės bei gerovės šaltinis. Netekti laisvės – netekti galimybės augti ir tobulėti. Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Tikrąjį tautos ryžtą ir pasiaukojimą parodė 1991 m. Sausio 13-osios įvykiai. Mintis, kad žmonės žuvo už Lietuvos laisvę, nėra nei liūdna, nei banali. Tai skatina susimąstyti apie tai, jog buvo žmonių, kuriems Lietuvos valstybingumas tapo vertesnis už gyvybę. Pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija” prisimename 1991 metų sausį, kuomet vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę.

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla kiekvienais metais pilietiškomis iniciatyvomis pamini šią tragišką ir įsimintiną istorinę dieną. Rytas tradiciškai prasidėjo visuotine pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija” kiekviename mokylos lange uždegant žvakutes. Žvakė simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Tuo pat metu žvakių liepsnelės plazdėjo visoje Lietuvoje.