Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

Šiemet dalyvauti pagrindiniame priėmime į profesinio mokymo įstaigas užsiregistravo ir pageidavimus pateikė 17 174 asmenys. Neįgiję ir įgiję pagrindinį išsilavinimą, siekiantys įgyti profesinę kvalifikaciją, pasirašė 6 065 sutartis, įgiję vidurinį išsilavinimą – 6 151 sutartį. Palyginimui – praėjusiais metais per pagrindinį priėmimą pasirašyta 10 831 sutartis.

Neįgijusieji ir įgijusieji pagrindinį išsilavinimą gausiausiai sutarčių pasirašė Alytaus profesinio rengimo centre (426), kiek mažiau – 399 – Marijampolės profesinio rengimo centre. Šiaulių profesinio rengimo centre pasirašyta 320 sutarčių. Mokiniai daugiausia sutarčių sudarė Inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo srities programoje, kiek mažiau – Paslaugų asmenims, Architektūros ir statybos švietimo srities programose.

Didžiausią asmenų, neturinčių vidurinio išsilavinimo, skaičių surinko Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa Kauno technikos profesinio mokymo centre, čia pasirašytos 83 sutartys. Taip pat populiari Automobilių mechaniko mokymo programa, kurią Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje pasirinko 76 mokiniai. Kirpėjo modulinę profesinio mokymo programą Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre pasirinko 73, o Automobilių elektromechaniko mokymo programą Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje – 72 vidurinio išsilavinimo neturintys jaunuoliai.

Daugiausia vidurinį išsilavinimą turinčių asmenų sulaukė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras. Jame mokytis pasirinko 884 asmenys. 533 asmenys mokysis Kauno statybos ir paslaugų mokymo centre, 326 – Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre. Šie asmenys daugiausia sutarčių sudarė Inžinerijos ir inžinerinių profesijų, Paslaugų asmenims ir Verslo ir administravimo švietimo sričių programose.

Populiariausia mokymo programa šiemet – Paramediko mokymo programa Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre, kurioje pasirašyta 130 sutarčių Kiek mažiau sutarčių – 126 – sudarytos tame pačiame centre vykdomoje Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinėje profesinio mokymo programoje.

Nuo rugpjūčio 13 d. norintys mokytis profesinio mokymo įstaigose kviečiami pildyti prašymus dalyvauti papildomame priėmime. Įgijusieji vidurinį išsilavinimą savo prašymus galės registruoti iki rugpjūčio 28 d., neįgijusieji pagrindinio išsilavinimo ir jį įgijusieji – iki rugpjūčio 30 dienos. Prašymus galės registruoti ir nedalyvavę pagrindiniame priėmime asmenys.

 

Pagrindinio priėmimo metu su profesinio mokymo įstaigomis pasirašytų mokymo sutarčių skaičius

Mokykla Sutarčių skaičius
Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą Įgiję vidurinį išsilavinimą IŠ VISO
Alytaus dailiųjų amatų mokykla 6 14 20
Alytaus profesinio rengimo centras 426 93 519
Anykščių technologijos mokykla 23 26 49
Aukštadvario žemės ūkio mokykla 41 20 61
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras 129 104 233
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla 14 0 14
Jonavos politechnikos mokykla 60 46 106
Joniškio žemės ūkio mokykla 72 29 101
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla 37 28 65
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla 80 10 90
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras 241 884 1125
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla 46 99 145
Kauno informacinių technologijų mokykla 103 130 233
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras 103 185 288
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 10 6 16
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras 129 533 662
Kauno taikomosios dailės mokykla 41 133 174
Kauno technikos profesinio mokymo centras 258 263 521
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras 95 103 198
Klaipėdos laivininkų mokykla 41 10 51
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla 171 133 304
Klaipėdos technologijų mokymo centras 116 64 180
Klaipėdos turizmo mokykla 138 17 155
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla 70 37 107
Kėdainių profesinio rengimo centras 97 36 133
Marijampolės profesinio rengimo centras 399 124 523
Mažeikių politechnikos mokykla 139 43 182
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla 46 13 59
Plungės technologijų ir verslo mokykla 103 17 120
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras 107 44 151
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla 43 79 122
Simno žemės ūkio mokykla 50 39 89
Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla 26 15 41
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla 31 20 51
Tauragės profesinio rengimo centras 75 0 75
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla 96 34 130
Utenos regioninis profesinio mokymo centras 62 43 105
Varėnos technologijos ir verslo mokykla 29 13 42
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla 49 65 114
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla 29 80 109
Viešoji įstaiga Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ 9 8 17
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla 20 9 29
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras 133 194 327
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras 74 17 91
Viešoji įstaiga Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla 77 25 102
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla 37 7 44
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla 57 22 79
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras 174 50 224
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla 48 10 58
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras 89 19 108
Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras 0 12 12
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras 129 217 346
Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras 0 51 51
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras 0 21 21
Vilkijos žemės ūkio mokykla 26 82 108
Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras 18 0 18
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla 151 275 426
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla 83 58 141
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla 133 49 182
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras 93 253 346
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras 71 326 397
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras 25 2 27
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla 25 32 57
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla 123 128 251
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras 76 46 122
VšĮ Mokykla „Art of Beauty“ 0 86 86
Zarasų žemės ūkio mokykla 63 57 120
Šiaulių profesinio rengimo centras 320 298 618
Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla 39 37 76
Šilutės žemės ūkio mokykla 91 54 145
Švenčionių profesinio rengimo centras 30 53 83
Žeimelio žemės ūkio mokykla 20 21 41
IŠ VISO 6 065 6 151 12 216

 

Pasirašiusiųjų sutartis skaičius į švietimo sritis viso pagrindinio priėmimo metu

Švietimo sritis Sutarčių skaičius
Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą Įgiję vidurinį išsilavinimą IŠ VISO
Architektūra ir statyba 1025 503 1528
Gamyba ir perdirbimas 290 296 586
Informacijos ir ryšio technologijos 359 488 847
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 1916 1070 2986
Menai 237 272 509
Miškininkystė 19 6 25
Paslaugos asmenims 1528 975 2503
Saugos paslaugos 0 36 36
Socialinė gerovė 16 367 383
Sveikatos priežiūra 0 648 648
Transporto paslaugos 71 253 324
Verslas ir administravimas 415 958 1373
Žemės ūkis 189 238 427
Žuvininkystė 0 41 41
IŠ VISO 6 065 6 151 12 216

 

Didžiausią moksleivių skaičių surinkusios mokymo programos:

Eil. Nr. Mokyklos pavadinimas Programos pavadinimas Pasirašiusiųjų sutartis skaičius
Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą
1 Kauno technikos profesinio mokymo centras Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa 83
2 Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla Automobilių mechaniko mokymo programa 76
3 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa 73
4 Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla Automobilių elektromechaniko mokymo programa 72
5 Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa 68
6 Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa 60
7 Klaipėdos technologijų mokymo centras Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa 58
7 Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla Virėjo modulinė profesinio mokymo programa 58
8 Šiaulių profesinio rengimo centras Apdailininko (statybininko) mokymo programa 53
8 Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras Apdailininko (statybininko) mokymo programa 53
9 Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa 52
9 Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa 52
10 Kauno technikos profesinio mokymo centras Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa 49
Įgiję vidurinį išsilavinimą
1 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Paramediko mokymo programa 130
2 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa 126
3 Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 105
4 Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras Statybos verslo paslaugų teikėjo mokymo programa 102
5 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Masažuotojo mokymo programa 97
6 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 79
7 Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa 63
8 Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa 61
9 Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa 57
10 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 55

 

Visą informaciją apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

LAMA BPO atstovė spaudai