Tel: 8-5 249 7446, 8-5 249 7323, 8-5 249 6770 Faksas 8 5 2497446 rastine@vkpm.lt

   

                                                                        Dėmesio:

Nuo lapkričio 14  iki gruodžio 14 d. prasideda papildomas priėmimas į profesines mokyklas

Papildomas priėmimas vyksta tik į modulines profesinio mokymo programas. Norinčiuosius mūsų mokykloje įgyti žinių bei kompetencijų kviečiame pildyti paraišką lamabpo.lt iki gruodžio 14 d. Mokslas mokykloje prasidės 2019 m. vasario 1 d. Šio priėmimo etapo dalyviai (stojantieji) gali būti tik baigę 12 klasių .

Priėmimas vyksta į šias modulines profesinio mokymo programas: Pirminis mokymas

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Santechniko modulinė profesinio mokymo programa

Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Registracija, prašymų priimti mokytis teikimas į profesinio mokymo įstaigas vykdomas LAMA BPO interneto svetainės www.lamabpo.lt informacinėje sistemoje.

MOKYKLA RENGIA:

Suvirintojus (elektra ir dujomis)

Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojus (stalius, santechnikus, elektrikus)

Elektromontuotojus

Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojus ir montuotojus

Santechnikus

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla įsikūrusi 1946 metais gegužės 14 d. miesto centre. Per 70 mokyklos veiklos metus parengta ir išleista per 13475 kvalifikuoti darbininkai, kurie sėkmingai dirba Lietuvos Respublikos įmonėse, organizacijose, UAB. Mūsų mokyklos auklėtiniai dirbo biznio centro, verslo trikampio, Vilniaus viešbučio „BALTPARK“, „Šarūno“ viešbučio ir kitų šiuolaikinių objektų statybose. Mūsų mokiniai atlieka gamybinę praktiką įmonėse ,,Robiga“, ,Montuotojas “ ,, Mano būstas“, ,, IDW metalas ir mediena“ ir t.t. Kiekvienais metais parengiama ir išleidžiama apie 150 kvalifikuotų darbininkų. Pagrindinis dėmesys skiriamas profesijos įsigijimo programai realiomis sąlygomis. Pagrindas yra gebėjimai, reikalingi būtinai kvalifikuotai veiklai, gebėjimas greitai susiorientuoti ir prisitaikyti prie inovacijų ir technologijos raidos. Šalia profesijos dalykų mokykloje vykdomas tęstinis pagrindinis ugdymas. Mokinys, atėjęs iš bendrojo lavinimo mokyklos, mūsų mokykloje gali tęsti bendrojo lavinimo dalykų mokymąsi ar baigti pagrindinę mokyklą.

PAMOKŲ LAIKAS:

Tvarkarastis